.
Rýchly kontakt: Zavolajte nám 0907 022 027 Napíšte nám email info@xxlnabytok.sk
nákupný košík
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
prihlásenie / registrácia
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v našom eshope nám môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.

Tovar ktorý ste sa rozhodli vrátiť nesmie byť poškodený, zmontovaný a musí byť zabalený v originálnom obale.

Tovar ktorý Vám v akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môžete vrátiť na našu adresu:

XXL nábytok
NK-Plus, s.r.o.
Vajanského 65
MIchalovce
071 01


Postup pri vrátení tovaru:

  1. OZNÁMENIE O VRÁTENÍ TOVARU - pred odoslaním tovaru na našu adresu je nutné aby ste nás o tejto skutočnosti informovali. Vyplňte prosím Odstúpenie od kúpnej zmluvy a odošlite nám to mailom ešte pred odoslaním tovaru na adresu info@xxlnabytok.sk. Tovar prosím neposielajte bez spätného vyrozumenia o tom, že tovar môžete poslať.
  2. VRÁTENIE TOVARU - tovar nám pošlite na adresu uvedenú vyššie. K tovaru prosím pribaľte aj príslušné originálne doklady (faktúru, záručný list, dodací list, príjmový doklad, ...). Tovar nám neposielajte na dobierku!!! - v takom prípade tovar nebude prevzatý. Náklady spojené s vrátením tovaru podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa znáša spotrebiteľ, teda Vy.
  3. VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV - cena tovaru v jeho plnej výške (teda suma tovaru+dopravy, podľa objednávky) Vám bude odoslaná na Váš účet do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 
vyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcoviavyrobcovia